Logo Platform RECHT VOOR IEDEREEN

Het Platform Recht Voor Iedereen pleit ervoor dat rechtvaardigheid voor iedereen toegankelijk is, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn rechten te doen gelden of zichzelf te verdedigen.

smaple image

Missie en doelstellingen van het platform

Het Platform Recht voor Iedereen (PRVI) is een feitelijke vereniging die actoren uit het Belgische maatschappelijke middenveld en de gerechtelijke wereld - verenigingen, vakbonden, collectieven - uit het noorden en het zuiden van het land samenbrengt, met als doel om de toegang tot de justitie voor iedereen te bevorderen.

Lees meer

Actualiteit

News

"Covid"-wet: het wijdverspreide gebruik van de schriftelijke procedure en de videoconferentie is in strijd met een menselijke, efficiënte justitie respectvol van de mensenrechten.

26 november 2020

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne prépare actuellement un projet de loi « Covid » dans lequel il envisage la suppression des...
Lees meer
Publication

Juridische bijstand toegankelijker vanaf 1 september 2020

26 oktober 2020

In het midden van de zomer keurde het federaal parlement een verhoging van de inkomensgrenzen voor de bijstand door een pro-deo advocaat goed. Het...
Lees meer
Publication

COVID-19 - Toegang tot justitie

27 mei 2020

Het platform trekt de aandacht aan van de BJB’s van het land ten aanzien van toegang tot rechtsbijstand van de meest behoeftigden
Lees meer

Leden van het Platform

Het Platform bestaat hoofdzakelijk uit verenigingen met verschillende sociale doelstellingen, maar die allen de verdediging van een betere toegang tot de rechter gemeen hebben

Meer weten

Waarnemende leden

Het Platform heeft het geluk dat het de steun en ervaring heeft van waarnemingsstructuren.

Meer weten